Latvijas Apiterapeitu biedrībā (LAB) var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība.

Biedrībā var iestāties aizpildot iesniegumu, un, to nosūtot uz e-pastu: apiterapeitu.biedriba@gmail.com

Ar 2017. gada 10. jūnija LAB kopsapulces lēmumu, par iestāšanos biedrībā tika nolemts, ka:

iestāšanās maksa 30€

gada maksa 20€

Par jaunu biedru uzņemšanu lemj LAB valde. Pēc valdes sēdes lēmuma par jaunu biedru uzņemšanu, par lēmumu interesenti tiek informēti rakstiski e-pastā.

Pēc lēmuma saņemšanas jaunais biedrs veic iemaksas biedrības kontā, norādot par ko tiek veiktas iemaksas. Piemēram, biedru nauda / gada maksas par 20__. gadu.

Latvijas Apiterapeitu biedrības rekvizīti:

Adrese: Gaismas iela 1a, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV - 4122
AS Swedbank, Swift kods: HABALV22
Konts.: LV44HABA0551044149939
Reģ. nr.: 40008163005

Biedru ieguvumi un pienesums:

  • biedri saņem informāciju par aktualitātēm apiterapijā,

  • LAB saviem biedriem rīko seminārus un praktiskās nodarbības,

  • ievērojot izstrādātās vadlīnijas LAB biedriem ir iespēja izmantot LAB preču zīmi,

  • LAB organizē ārstniecības personu apmācību apiterapijā un apiprofilaksē, 

  • LAB biedrs ar savu dalību organizācijā atbalsta apiterapijas attīstību Latvijā.